REIKI

 

Reiki lär oss att leva helt närvarande i nuet och släppa oro och stress i tankar. Reiki är den helande och harmoiska kraft som finns i allt och som vi öppnar oss för när vi börjar ge oss själva behandling, och då börjar positiva oväntade saker hända i våra liv.

 

Reiki är den mest använda healingtraditionen i Sverige och den som det också går att visa vetenskapligt mätbara effekter från, eftersom beröringen ger stressreducering, lindrar smärta, och aktiverar ett välbefinnandehormon, oxytocin.