Akupunktur och akupressur är en del av dentraditionella kinesiska medicinen, TCM som har använts i tusentals år i Kina. Man behandlar punkter som ligger på meridianerna, energibanor där energin Qi cirkulerar.

Det finns många orsaker till sjukdom eller obalans i kroppens energisystem. Vi kan exempelvis utsättas för yttre våld som lokalt ger blokeringar av Qi och blod och detta orsakar i sin tur smärta.

Genom att lösa blockeringar får vi igång cirkulationen och smärtan försvinner.

Helheten är viktig i TCM. Känslor är också energi och eftersom de är subtila har de stor inverkan på Qi:s rörelse.

Även känslomässiga blockeringar gör att Qi inte kan flöda fritt. Fastnar vi i en obearbetad känsla kan den skapa en inre obalans, som så småningom kan leda till fysiska och psykiska sympton. Stress är ett bra exempel på detta.

Dessa mönster kan lösas med traditionell kinesisk medicin. I behandling ingår också koppning, koppmassage samt moxa behandlingar och värmelampa.